upcoming show:

Karolína Rossí  Viktor Takáč

MATERIAL MATTERS


vernisáž / opening: 23.11. od 18:00 / November 23th, 6pm
výstava / on display: 24.11. - 22.12. 2017

Karolína Rossí  Viktor Takáč

MATERIAL MATTERS
vernisáž / opening: 23.11. od 18:00 / November 23th, 6pm
výstava / on display: 24.11. - 22.12. 2017

Výstava Material Matters volně navazuje na spolupráci autorů Takáče a Rossí na jednodenní výstavě To, co zbylo (Berlínskej model, 2016) při které došlo k propojení základních výrazových prostředků obou autorů – světelné projekce s nástěnným obrazem – a započala tak rámec hlubší analýzy výrazových prostředků obou autorů.

Material Matters je cestou k nahlížení skutečnosti. Ať se jedná o skutečnost subjektivní či objektivní, dvojice se zamýšlí nad materií hmoty jako analogii k míře procítění skutečnosti, jejího zažití, opravdovosti. Zkoumají materiál jako jeden z parametrů objektu, na který hledíme, ale zároveň analyzují, obrácenou logikou, subjekt kterým je na tento materiál nahlíženo. Je to cesta k opravdovosti nahlížené skutečnosti. Skutečnosti tím opravdovější, čím více jsme schopni rozeznávat její detaily.

http://www.viktortakac.cz

http://karolinarossi.blogspot.cz

Image​​

 

 

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy a Státního fondu kultury ČR.

The exhibition programme of Nevan Contempo is realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Prague City Hall.

Contact us

NEVAN CONTEMPO
U Rajske zahrady 14
Prague 3
130 00
Česká republika
Company ID
Taxes ID