upcoming show:

Sylbee Kim: The Red Liquid and Narcissus

vernisáž / opening: 08.09 od 18:00 / September 8th, 6pm
výstava / on display: 09.09. - 07.10. 2017


kurátorka / curated by: Christina Gigliotti

Sylbee Kim: The Red Liquid and Narcissus


vernisáž / opening: 08.09 od 18:00 / September 8th, 6pm
výstava / on display: 09.09. - 07.10. 2017
kurátorka / curated by: Christina Gigliotti 


The Red Liquid and Narcissus (Tekutina červená a Narcis) splétá imaginární vazbu mezi plutokracii a narcismem. Výstava ztvárňuje různé paralely: v prostoru – tím, že zrcadlí a rámcuje fyzické objekty; v čase – tím, jak se ohlíží za historickými událostmi, které tvoří naší přítomnost; a tělesně – svým zkoumáním masa a kosti, které vytváří náš politický svět. 

The Red Liquid and Narcissus draws an imaginary line between plutocracy and narcissism. The exhibition visualizes different parallels – in space, through mirroring and framing physical elements; in time, reflecting on the historical events that grounded our present, and in the body, exploring the flesh and bone that structures our political universe.

Image

 

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy a Státního fondu kultury ČR.

The exhibition programme of Nevan Contempo is realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Prague City Hall.

Contact us

NEVAN CONTEMPO
U Rajske zahrady 14
Prague 3
130 00
Česká republika
Company ID
Taxes ID