on show

Rudolf Samohejl || Federace vztahů || Federation o relations

FEDERACE VZTAHŮ

Výstava - 16/06/ - 21/07/2017

Federace vztahů je výstava – sochařská situace - Rudolfa Samohejla pro galerii Nevan Contempo. Prostor podlahy navádí diváka do určité míry k pohybu. Nastavení pravidel je ale současně otázkou jednotlivce. Samohejl se sochařským situacím opakovaně věnoval v minulosti. Zatímco předchozí práce složité významové vrstvy spíše skrývaly, současná výstava je až bolestně exponuje na povrch.
~~~

FEDERATION OF RELATIONS 

Exhibition: 16/06/ - 21/07/2017

Federation of relations is an exhibition, a sculptural situation, by Rudolf Samohejl for Nevan Contempo. The floor space, which is completely covered with concrete tiles, to some extent leads the viewer into movement. It is the individual, however, that sets the rules. Samohejl has dealt with sculptural situations many times in the past. But while his previous work hid the complex semantic layers, the current exhibition is almost painfully exposed on the surface.

TZ_PR_CZ_ENG.pdf (80kb)

federace vztahů rudolf samohejl

 

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy a Státního fondu kultury ČR.

The exhibition programme of Nevan Contempo is realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Prague City Hall.

Contact us

NEVAN CONTEMPO
U Rajske zahrady 14
Prague 3
130 00
Česká republika
Company ID
Taxes ID