on display

GALERIE ZAVRENA - INSTALACE VYSTAVY

VERNISAZ: 2.9.2016 18:00 TOMAS HLAVINA - NAVIGACE

GALLERY CLOSED - INSTALATION

OPENING: 02/09/ 6pm TOMAS HLAVINA - NAVIGATION

 

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kulrury ČR.

The exhibition programme of Nevan Contempo is realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Prague City Hall.

Contact us

NEVAN CONTEMPO
U Rajske zahrady 14
Prague 3
130 00
Česká republika
Company ID
Taxes ID