Image

Neighbourhood Boogie - Woogie 2017
29. 7.2017, žižkovské galerie a jejich okolí
35m2, City Surfer Office, hunt kastner, Drdova Gallery, Nau Gallery a Nevan Contempo

Uvádějí / Present:
Ateliér Performance FUD UJEP | DUNA | Jakub Jansa | Eva Koťátková | Kateřina Konvalinková | Kristina Láníková | Markéta Othová + Adéla Svobodová | Jakub Ra | Rudolf Samohejl | Julie Slauka | Jonáš Strouhal | Johana Střížková a Margareta Turčínová | Tereza Štětinová + Hana Polanská | VICENA | Ladislav Vondrák a další / and others.
Neighborhood Boogie - Woogie letos již potřetí oživí žižkovské ulice a galerie v rámci jednodenní přehlídky plné performancí, happeningů a site specific instalací. Více na nbw2017.tumblr.com!
At third time at all, Neighborhood Boogie - Woogie is going to light up streets and galleries of Zizkov, as a part of one-day exhibition full of performance, happening and site specific instalations. You can find more info at nbw2017.tumblr.com!

NBW 2017 MAPA UDALOSTI.pdf (171kb)


on show

Rudolf Samohejl || Federace vztahů || Federation o relations 

16/06 - 29/07/2017

...and up to 19/08/2017 by  appointment 

FEDERACE VZTAHŮ

Výstava - 16/06/ - 29/07/2017

Federace vztahů je výstava – sochařská situace - Rudolfa Samohejla pro galerii Nevan Contempo. Prostor podlahy navádí diváka do určité míry k pohybu. Nastavení pravidel je ale současně otázkou jednotlivce. Samohejl se sochařským situacím opakovaně věnoval v minulosti. Zatímco předchozí práce složité významové vrstvy spíše skrývaly, současná výstava je až bolestně exponuje na povrch.
~~~

FEDERATION OF RELATIONS 

Exhibition: 16/06/ - 21/07/2017

Federation of relations is an exhibition, a sculptural situation, by Rudolf Samohejl for Nevan Contempo. The floor space, which is completely covered with concrete tiles, to some extent leads the viewer into movement. It is the individual, however, that sets the rules. Samohejl has dealt with sculptural situations many times in the past. But while his previous work hid the complex semantic layers, the current exhibition is almost painfully exposed on the surface.

TZ_PR_CZ_ENG.pdf (80kb)

federace vztahů rudolf samohejl

 

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy a Státního fondu kultury ČR.

The exhibition programme of Nevan Contempo is realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Prague City Hall.

Contact us

NEVAN CONTEMPO
U Rajske zahrady 14
Prague 3
130 00
Česká republika
Company ID
Taxes ID