on display:

Tomáš Hlavina
Navigace / Navigation

Tomáš Hlavina
Navigace / Navigation
vernisáž: 2.9.2016 od 18h
výstava: 3.9. - 22.10.2016


Pojem navigace může být chápán nejen jako orientace v prostoru, v čase, ale metaforicky také jako orientace v myšlení. Výstava představuje skupinu objektů a instalací ve formě prostorových myšlenkových modelů, které jsou jakýmisi časovými, prostorovými a myšlenkovými „navigačními“ schématy. Tato schémata mohou sloužit stejně tak k orientaci jako k bloudění.
//
The term "navigation" can refer not only to orientation in space and in time, but on a metaphorical plane to orientation in thinking. This exhibition comprises a group of objects and installations forming spatial, mental models representing temporal, spatial and intellectual navigation charts. These charts can be used as much for orientation purposes as losing one's way.

TZ Tomáš Hlavina, Navigace.pdf (26kb)

text: Kamil Nábělek

Image

Výstava je podpořena grantem Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

The exhibition programme of Nevan Contempo is realized with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Prague City Hall.

Contact us

NEVAN CONTEMPO
U Rajske zahrady 14
Prague 3
130 00
Česká republika
Company ID
Taxes ID